Direct contact? Bel: 0344 - 627 230 / Mail: info@q-en-a.nl

HomePrivacy

Q&A Privacy Reglement ​​​

Nauwkeurigheid én zorgvuldigheid met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens en de daaraan gerelateerde privacybescherming is voor Q&A ICT Dienstverlening van essentieel belang. 

Q&A ICT Dienstverlening hecht veel betekenis aan de privacy van haar professionals, klanten en overige zakenrelaties en de bescherming van de aan ons toevertrouwde gegevens; zij moeten ervan uit kunnen gaan dat Q&A ICT Dienstverlening gevoelige en privacy-gerelateerde informatie met respect, terughoudendheid en nauwkeurigheid behandelt. 

Voor het Q&A Privacy Reglement, klik hier.

Q&A Klachtenregeling

In haar streven naar een voortdurende kwaliteitsverbetering en om in overeenstemming te handelen met de Algemene Verordening Persoonsgegevens hanteert Q&A ICT Dienstverlening een klachtenregeling voor de behandeling van in- en externe klachten. De definities, voorwaarden, procedures en bepalingen van onze klachtenregeling treft u in dit document aan. 

Voor het Q&A Klachtenregeling, klik hier.